Home Wszystkie aktualności Aktualności RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA INFORMACYJNEGO W ROD "SŁOCZECZNIK" W IŁAWIE

RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA INFORMACYJNEGO W ROD "SŁOCZECZNIK" W IŁAWIE

Email Drukuj PDF

W dniu 26.01.2013 roku o godzinie 10.00 w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” w Iławie odbyło się otwarte Nadzwyczajne Walne Zebranie Informacyjne. W zebraniu udział wzięła grupa ponad 70 osób, nie tylko działkowców z naszego ogrodu oraz, co chcemy podkreślić, poseł PO Pan Adam Żyliński. 

Celem zebrania było omówienie zagrożeń dla ogrodów, w związku z wyrokiem z 11 lipca 2012 r. Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował ponad połowę artykułów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz poinformowanie o projektach nowych ustaw opracowywanych przez PO, SP i SLD. Najwięcej natomiast uwagi poświęciliśmy na przedstawienie projektu ustawy o ROD opracowanemu przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i uzyskania dla niego poparcia poprzez złożenie podpisów na listach poparcia.

Po omówieniu ww. tematów Pan poseł A. Żyliński poinformował zebranych, że zapoznał się z projektami proponowanych ustaw i uważa, że najbardziej korzystny jest projekt proponowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który daje działkowcom możliwość podejmowania decyzji a w szczególności zabezpiecza ich oczekiwania. Ponadto zadeklarował nam pomoc w dążeniu do poparcia tej ustawy w ramach swoich możliwości. Uczestnicy zebrania mieli możliwość zadania pytań posłowi, który udzielił na nie odpowiedzi.

Po zakończeniu dyskusji rozpoczęto zbieranie podpisów pod poparciem dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Zebrano ponad 70 podpisów.

Po wypełnieniu wszystkich formalności wynikających z planu zebrania Prezes Zarządu Ogrodu poinformował zebranych o terminie szkolenia z zakresu cięcia i formowania drzew oraz o terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, na które serdecznie wszystkich zaprosił.   

Zebrani brawami podziękowali posłowi A. Żylińskiemu za przybycie i pozytywne wypowiedzi na temat naszej ustawy. Na tym zakończono Walne Zebranie Informacyjne.

                                                                                                          Stanisław Kastrau
                                                                                                             Prezes ROD „Słonecznik” w Iławie

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku