Jak zostać działkowcem w PZD?

Drukuj

DSCF1542Aby zostać działkowcem, należy nabyć działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD, a dokładniej uzyskać do niej prawo dzierżawy działkowej. Aby ją nabyć, należy najpierw ją znaleźć, a następnie dopełnić kilku formalności.

W związku z licznymi zapytaniami, w dniu 14 maja 2019 r. Krajowy Zarząd PZD wydał dla osób zainteresowanych nabyciem działki Komunikat „Jak zostać działkowcem w PZD?”.

W komunikacie tym, KZ PZD wskazał kroki, jakie należy podjąć, aby znaleźć wolną działkę w ROD, a następnie nabyć ją bezpośrednio od działkowca (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki) albo od zarządu ROD (na podstawie umowy dzierżawy działkowej). Zaprezentowane czynności zmierzające do nabycia działki dotyczą również sytuacji, gdy o działkę w ROD stara się osoba niespokrewniona z działkowcem.

Pozostałe przypadki nabycia działki zostały opisane w materiałach udostępnianych pod adresem: http://pzd.pl/artykuly/22923/114/Porady-prawne-dotyczace-nabywania-dzialki-w-ROD.html.

MAP

 

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 14 maja 2019 r.

„JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM W PZD?”

 

6 kroków, które pozwolą ci dołączyć do przeszło miliona działkowców korzystających z działek w ogrodach prowadzonych przez PZD

 

Krok 1:

Znajdź ROD niedaleko miejsca zamieszkania

 

Krok 2:

 

Znajdź działkę w wybranym ROD

Informacji o wolnych działkach lub działkach na sprzedaż można szukać m.in.:

1) na tablicy ogłoszeń ROD,

2) na stronie internetowej ROD lub Okręgu PZD,

3) bezpośrednio w zarządzie ROD lub w Okręgu PZD,

4) w ofertach „sprzedaży” działek publikowanych w internecie, ewentualnie w prasie lokalnej.

Dane teleadresowe okręgów PZD dostępne są tutaj: http://pzd.pl/oz-pzd.html

Dane teleadresowe ROD publikowane są na tablicach ogłoszeń ROD lub na stronach internetowych ROD oraz Okręgów PZD.

Jednostka krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek w ROD (!).

 

Krok 3:

Zawrzyj umowę

 

Prawo do działki można nabyć:

od działkowca – zawierając z nim umowę przeniesienia praw do działki. Umowa staje się skuteczna po zatwierdzeniu przez zarząd ROD (więcej tutaj: NABYCIE DZIAŁKI OD DZIAŁKOWCA))
od zarządu ROD – podpisując z nim umowę dzierżawy działkowej (więcej tutaj: NABYCIE DZIAŁKI OD ZARZĄDU ROD) )


Krok 4:

Uiść opłaty

 

na rzecz ROD - jednorazowe opłaty ogrodowe pobierane od nowego działkowca, o których mowa w § 147 ust. 1 statutu PZD (dostępny na http://pzd.pl/uploads/renata/Statut%202017%20zarejestrowany%20z%20przypisami.pdf oraz roczną opłatę ogrodową uchwaloną przez walne zebranie ROD za rok nabycia działki, chyba że poprzedni działkowiec uiścił już tą opłatę – wysokość opłat jest różna w każdym ROD,
na rzecz zbywcy prawa do działki – zgodnie z ustaleniami stron umowy
podatki - zwykle nabycie działki obciąża podatek od czynności cywilnoprawnych

Krok 5:

Przystąp do PZD

 

Każdy działkowiec ma prawo zostać członkiem PZD, aby posiadać pełne prawo współdecydowania o sprawach ROD.

Krok 6:

Weź udział w szkoleniu i ciesz się działką

Nowy działkowiec ma prawo do bezpłatnego szkolenia. Obejmuje ono podstawowe informacje nt. uprawiania i zagospodarowania działki oraz prawa obowiązującego w ROD.

Więcej na ten temat tutaj: JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM W PZD?  – pełna wersja.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 14 maja 2019 r.

Źródło: www.pzd.pl