Home Wszystkie aktualności Aktualności Narada szkoleniowa Prezesów oraz Komisji Rewizyjnej ROD - Waplewo 06-07 październik 2018 r.

Narada szkoleniowa Prezesów oraz Komisji Rewizyjnej ROD - Waplewo 06-07 październik 2018 r.

Email Drukuj PDF

DSC 0308Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie w dniach 06-07 października 2018 r. zorganizował naradę szkoleniową dla Prezesów i Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Spotkanie te miało miejsce w Ośrodku "Rewita" WDW Waplewo k. Olsztynka.

Głównymi tematami narady były:
aktualna sytuacja w PZD,

 • zmiany w Statucie PZD,
 • zmiany w Regulaminie ROD,
 • zasady przetwarzania danych osobowych w ROD czyli przepisy RODO,
 • sposób prowadzenia dokumentacji statutowej organów PZD,
 • program budowy siedzib dla Zarządów ROD,
 • bezpieczeństwo w ROD,
 • prawo wodne w praktyce,
 • rola, obowiązki, zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnych ROD,
 • gospodarka finansowa w rodzinnych ogrodach działkowych,
 • inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych,
 • wdrażanie programu DGCS System,
 • powołanie ośrodka finansowo-rozliczeniowego,
 • udział Związku w wyborach samorządowych przy zachowaniu apolityczności.

Narada została rozpoczęta w dniu 06 października 2018 r. o godzinie 11.00. Wprowadzono sztandar Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie i odegrany został hymn Polskiego Związku Działkowców "Zielona Rzeczpospolita".  Otwarcia i przywitania gości dokonał Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD  w Olsztynie Pan Jerzy Giezek.

DSC 0197

 

DSC 0191

Jednostkę Krajową PZD reprezentował Pan Wiceprezes Stanisław Zawadka oraz Dyrektor Biura Prawnego Jednostki Krajowej radca prawny Bartłomiej Piech.

DSC 0235

 

DSC 0262

Prezes Okręgu przedstawił plan narady, a także wygłosił wystąpienie na temat aktualnej sytuacji w Związku. Zreferował także aktualną sytuację Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD w Olsztynie.

DSC 0237

Spotkanie z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych z całego naszego województwa stało się bardzo dobrą okazją do wręczenia odznaczeń związkowych, pucharów ufundowanych przez Krajową Radę PZD oraz Okręgowy Zarząd. Wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodziły jubileusze założenia ogrodu otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz książki od Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie.

DSC 0171

Złotymi odznaczeniami "Zasłużonego działkowca" zostały uhonorowane trzy osoby: Izabela Dziedziula z ROD "Sami Swoi" w Barczewie, Barbara Baranowska z ROD "Tadeusza Kościuszki" w Lidzbarku Warmińskim oraz Teresa Wakuluk z ROD "Tadeusza Kościuszki" w Lidzbarku Warmińskim.

DSC 0200

 

DSC 0201

Puchary ufundowane przez Krajową Radę PZD wręczył Wiceprezes Stanisław Zawadka, a odebrali je przedstawiciele następujących Rodzinnych Ogrodów Działkowych:

 • ROD "22 lipca" w Gołdapi z okazji 55-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Kormoran" w Olsztynie z okazji 50-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Wiarus" w Olsztynie z okazji 50-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Relaks" w Olsztynie z okazji 45-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Krokus" w Starym Olsztynie z okazji 35-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Tadeusza Kościuszki" w Lidzbarku Warmińskim ]z okazji 35-lecia założenia ogrodu.

 DSC 0205

DSC 0209

DSC 0210

DSC 0213

DSC 0215

Puchary ufundowane przez Okręgowy Zarząd PZD w Olsztynie otrzymały:

 • ROD "Kormoran" w Olsztynie z okazji 50-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Relaks" w Olsztynie z okazji 45-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Krokus" w Starym Olsztynie z okazji 35-lecia założenia ogrodu.

DSC 0216

 

DSC 0218

DSC 0220

 

Dyplomy od Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie zostały wręczone przedstawicielom poniższych ogrodów:  

 • ROD "50-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy" w Ełku z okazji 70-lecie założenia ogrodu
 • ROD "22 lipca" w Gołdapi z okazji 55-lecia założenia ogrodu
 • ROD "500-lecia Mikołaja Kopernika" w Mrągowie z okazji 50-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Kormoran" w Olsztynie z okazji 50-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Wiarus" w Olsztynie z okazji 50-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Relaks" w Olsztynie z okazji 45-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Witaminy" w Nowym Mieście Lubawskim z okazji 40-lecie założenia ogrodu
 • ROD "Krokus" w Starym Olsztynie z okazji 35-lecia założenia ogrodu
 • ROD "Tadeusza Kościuszki" w Lidzbarku Warmińskim z okazji 35-lecia założenia ogrodu.

DSC 0224

 

DSC 0225

DSC 0226

DSC 0227

DSC 0229

DSC 0232

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień w imieniu Jednostki Krajowej PZD głos zabrał pan Wiceprezes Stanisław Zawadka.

DSC 0265

Bardzo ważnym zagadnieniem, które poruszono na odbytej w weekend naradzie były zasady przetwarzania danych osobowych czyli RODO. Tematyka ta została przedstawiona w bardzo dokładny i merytoryczny sposób przez Pana mecenasa Bartłomieja Piecha Dyrektora Biura Krajowej Rady w Warszawie. Uczestnicy narady zostali także poinformowani, że Krajowa Rada jest w fazie druku broszury pt. "RODO w ROD", która w przystępny i usystematyzowany sposób obejmuje wszystkie zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w rodzinnych ogrodach działkowych. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.  Wielu prezesów zadawało pytania o praktyczne zastosowanie przepisów nowej ustawy, a Pan mecenas wyczerpująco udzielił na nie odpowiedzi.

Pan mecenas Bartłomiej Piech omówił także nowelizację Statutu PZD oraz Regulaminu ROD. W tym bloku tematycznym nie zabrakło także wielu pytań. Świadczy to o tym, że tematyka ta jest ważna dla prezesów i członków zarządów ROD. Trafne pytania dotyczące praktycznego zastosowania przepisów, przyczyniły się do pogłębienia wiedzy przez wszystkich uczestników narady.

Pani Zofia Szczecińska-Biernacka Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej wygłosiła wystąpienie do zebranych. Omówiła wyniki kontroli, które Okręgowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła w mijającym roku. Najważniejszą sprawą jaką poruszyła było znaczenie i rola Komisji Rewizyjnych. Poprosiła Prezesów i członków Zarządów ROD o dobrą współpracę z Komisją Rewizyjną ROD, ponieważ jest ona bardzo ważnym organem statutowym.

DSC 0271

 

DSC 0275

Tematyka związana z prawem wodnym została przedstawiona przez członków Okręgowego Zarządu pana Romana Grzegorza z ROD "Miodówko" w Miodówku oraz  Kazimierza Borkowskiego z ROD "Tadeusza Kościuszki" w Lidzbarku Warmińskim. Członkowie Okręgowego Zarządu na przykładzie swoich ogrodów przedstawili jak w praktyce wygląda stosowanie prawa wodnego w rodzinnych ogrodach działkowych.

DSC 0283

 

DSC 0290

W obecnej sytuacji bardzo ważnymi zagadnieniami dla Zarządów ROD jest program budowy siedzib ROD oraz bezpieczeństwa w ogrodach. Tematykę tę przybliżył uczestnikom szkolenia Prezes Okręgu Jerzy Giezek.

Prezes Okręgowego Zarządu poruszył także temat remontów i inwestycji.

Temat związany z dokumentacją statutową dotyczącą posiedzeń Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych przedstawiła pani Agnieszka Michno Dyrektor Biura Okręgu.

DSC 0295

W zbliżającym roku rozpocznie się kampania sprawozdawczo-wyborcza dlatego też tematyki tej nie mogło zabraknąć na spotkaniu z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zagadnienia te zostały omówione przez członka Okręgowego Zarządu pana Eugeniusz Słowikowskiego ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

DSC 0291

Działalność i dokumentację finansowo-księgową w ROD zreferowała Główna Księgowa Okręgu pani Marta Rulewska.

DSC 0312

 

 

DSC 0317

DSC 0323

W drugim dniu narady uczestnicy zostali podzielony na dwie grupy. Pierwsza obejmowała prezesów i członków zarządu ROD, druga dotyczyła zagadnień związanych z działalnością Ogrodowych Komisji Rewizyjnych.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnych zostali zapoznani z nowelizacją Regulaminu Komisji Rewizyjnych. Tematykę tą w wyczerpujący sposób przedstawili członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Pani Zofii Szczecińskiej Biernackiej Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

DSC 0352

 

DSC 0353

DSC 0354

DSC 0360

 

Prezesi ROD podczas swojej części szkolenia zostali zapoznani z zagadnieniami związanymi z gospodarką gruntami, które omówiła Pani Dyrektor biura  Okręgu Agnieszka Michno.

Instruktor Ogrodniczy Okręgu pan Stefan Opaliński zreferował rolę Społecznej Służby Instruktorskiej w ROD.

DSC 0347

Tematem, którego nie mogło zabraknąć na spotkaniu z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych jest zagospodarowanie ogrodów i działek. Zagadnienia te omówił Wiceprezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego pan Jan Kamiński ROD "Grządka" w Iławie.  

DSC 0362

Zagadnienia związane z odznaczeniami w ROD zaprezentowała Przewodnicząca Okręgowej Komisji ds. Odznaczeń pani Danuta Różańska  ROD "Perkoz" w Mrągowie.

DSC 0369

Okręg Warmińsko-Mazurski jest zadowolony z frekwencji, a także z czynnego  udziału uczestników szkolenia. Takie spotkania są okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia większej wiedzy na temat przepisów związkowych.

W naradzie udział wzięło 225 osób, w tym 11 członków Okręgowego Zarządu oraz 33 członków Okręgowej Rady a także Okręgowa Komisja Rewizyjna w pełnym składzie (7 osób).

DSC 0241

DSC 0174


Agata Cizio
Inspektor ds. administracyjnych


 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

 • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • 38.176 działek,
 • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku