Home Wszystkie aktualności Aktualności Spotkanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - relacja

Spotkanie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim - relacja

Email Drukuj PDF

meeting-icon-png-11W dniu 9 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie Czesława Wojsława Prezesa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Sławomirem Sadowskim.

Głównym tematem spotkania była sprawa zalania działek w Giżycku i Piszu.
W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Wojciecha Kętrzyńskiego" w Giżycku liczącym 1 183 działek zalanych zostało około 350 działek. Przyczyną zalania jest zbyt wysoki poziom Jeziora Wojsak przekroczony o 15-20 centymetrów powyżej stanu alarmowego. Wały ochronne nie zabezpieczają w wystarczający sposób położonego niżej ogrodu. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą władze miasta Giżycko i podległe służby. Natomiast w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Miejski" w Piszu liczącym 815 działek zalanie dotyczy około 400 działek. Przyczyną podtopienia jest pobliski rów melioracyjny oraz przekroczenie 15-20 centymetrów stanu alarmowego Rzeki Pisy i Jeziora Piskiego. Odpowiedzialność za ten stan ponoszą władze miasta Pisza i podległe służby.  Pan Wojewoda obiecał pomoc w rozwiązaniu problemu zalanych ogrodów działkowych.
Na spotkanie zaproszono Panią reżyser Anielę Smoczyńską i ustalono, że do Giżycka
i Pisza pojedzie Telewizja i zostaną nagrane materiały do pierwszego w tym roku odcinka naszego programu pt. "Rodzinne ogrody działkowe Warmii i Mazur" - kontynuacja cyklu emitowanego w roku ubiegłym. Do udziału w programie zaproszono Burmistrza Giżycka  Pana Wojciecha Iwaszkiewicza, Starostę Powiatu Piskiego Pana Andrzeja Nowickiego, Burmistrza Pisza Pana Andrzeja Szymborskiego, Prezesów ROD oraz działkowców.
Terminy emisji tego odcinka ustalono w Telewizji TVP-3 na dzień 20.01.2018 r. sobota, premiera godz. 10.00 oraz trzy powtórki:
23.01.2018 wtorek godz. 7.00
24.01.2018 środa godz. 19.55
26.01.2017 piątek godz. 7.30
Poruszono też sprawę dalszej emisji naszego programu telewizyjnego pt." Rodzinne ogrody działkowe Warmii i Mazur" w roku 2018 uznając, że jest to program wartościowy, promujący rodzinne ogrody działkowe i Polski Związek Działkowców na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Podczas spotkania poruszono także problem uporządkowania spraw związanych
z gospodarką gruntami w Okręgu i wpisami do ksiąg wieczystych.

Czesław Wojsław
Prezes Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku