Home Pozostałe OFERTY PRACY - KIEROWNIK BIURA

OFERTY PRACY - KIEROWNIK BIURA

Email Drukuj PDF

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Biura

Okręgu Warmińsko-Mazurskiego
Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie

Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie jest jednostką terenową Polskiego Związku Działkowców obsługującą 166 rodzinnych ogrodów działkowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, posiadających ponad 36,5 tys. działek i zrzeszających ponad 45 tys. działkowców.

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: prawo lub administracja
 • Minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 • prawo jazdy Kat. B; własny samochód. 
 • biegła obsługa komputera i Internetu.
 • Umiejętność wypowiadania się w formie pisemnej i przed audytorium.
 • Duża samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w działaniu.
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu.
 • Dyspozycyjność (praca związana z wyjazdami służbowymi).

 

  Opis stanowiska

 1. Realizowanie na terenie Okręgu założeń, celów i zadań Polskiego Związku Działkowców wynikających ze Statutu PZD, Regulaminu ROD, uchwał organów nadrzędnych Związku oraz uchwał Okręgowego Zarządu PZD.
 2. Organizowanie zebrań Okręgowego Zarządu, komisji problemowych, przygotowywanie odpowiednich materiałów, projektów dokumentów (uchwał, stanowisk, sprawozdań), prowadzenie odpowiednich rejestrów i pełnej dokumentacji merytorycznej Okręgowego Zarządu (m.in. redagowanie protokołów z posiedzeń).
 3. Terminowe i zgodne ze stanem rzeczywistym sporządzanie
  i przekazywanie do Jednostki Krajowej obowiązującej w Związku sprawozdawczości.
 4. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie biura Okręgu.

 5. Obsługa prawna Okręgowego Zarządu i rodzinnych ogrodów działowych.

 6. Rozpatrywanie skarg i zażaleń wpływających do biura Okręgu.

 7. Prowadzenie skutecznych działań w zakresie prawnego zabezpieczenia istnienia, funkcjonowania i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

 8. Prowadzenie lub nadzorowanie negocjacji w sprawach dotyczących gospodarki gruntami.

 9. Utrzymywanie stałych kontaktów z Zarządami ROD, organizowanie narad i szkoleń osób funkcyjnych.

 10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem ogrodów i działek.

 11. Reprezentowanie Okręgu w kontaktach z władzami lokalnymi
  i samorządowymi.

 12. Nadzorowanie prawidłowego i terminowego prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV

 • List motywacyjny

Aplikacje należy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 25.05.2018 r.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie Danych Osobowych:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Związek Działkowców Okręg Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kopernika 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, a nadesłane aplikacje nie będą kandydatom zwracane.

 

 
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

 • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • 38.176 działek,
 • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku