Home Porady ogrodnicze
Porady ogrodnicze

PORADY OGRODNICZNIE NA LUTY

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

PORADY OGRODNICZE NA STYCZEŃ

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

CO ZROBIĆ BY CHRONIĆ PSZCZOŁY?

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

PORADY OGRODNICZE NA SIERPIEŃ

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

PODSTAWOWE ZASADY USUWANIA DRZEW W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

Email Drukuj PDF

Przedmiotowe zagadnienie regulują przede wszystkim przepisy zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”). Zgodnie z nimi, wycięcie drzewa wiąże się zazwyczaj z koniecznością uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej. Nie wszyscy muszą jednak spełnić ten obowiązek. Ustawa wprowadziła bowiem pewne zwolnienia. Dla działkowców istotne będzie to, że bez formalności można usuwać drzewa lub krzewy:
1) owocowe;
2) których wiek nie przekracza 10 lat.
Oznacza to, że usunięcie z terenów ogólnych ogrodu lub działki ozdobnych drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat, wymagać będzie uzyskania zezwolenia.   Jak wynika z art. 83 ust. 1 ustawy, usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zainteresowany musi więc najpierw złożyć odpowiedni wniosek, który uruchamia całą procedurę zmierzającą do wydania decyzji.
Kto składa wniosek? To zależy. Jeżeli bowiem istnieje potrzeba usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki, to wniosek powinien złożyć działkowiec. Dlaczego? Ponieważ to on jest właścicielem wszystkich nasadzeń znajdujących się na działce. Stanowi o tym art. 15 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Natomiast w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ogrodu, to zarząd ROD występuje o wydanie odpowiedniego zezwolenia.
Za usunięcie drzew lub krzewów ponosi się zazwyczaj opłaty. Obciążają one posiadacza nieruchomości; nalicza je i pobiera organ, który zezwolił na ich usunięcie. Ich wysokość podaje w zezwoleniu.
Ale Uwaga: niezwykle istotny przepis zawarty jest w art. 86 ust. 1 pkt 8 ustawy. Stanowi on bowiem, że nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów z ogrodów działkowych, jeżeli zostały wycięte przy okazji zabiegów pielęgnacyjnych. Oznacza to, że w takiej sytuacji zarówno działkowcy, jak i zarządy ogrodów zwolnieni są z tego świadczenia. Trzeba jednak we wniosku o wydanie zezwolenia podkreślić, że zamierza się usunąć drzewo lub krzew znajdujący się na terenie ogrodu działkowego.
Na zakończenie trzeba przestrzec, że usunięcie drzewa lub krzewu bez stosownego zezwolenia wiąże się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. W takich sytuacjach bowiem wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną. Kara ta wynosi tyle, ile trzykrotna opłata za usunięcie drzew lub krzewów. Nie wykonanie tego obowiązku w terminie powoduje, że ustalona kara wraz z odsetkami za zwłokę podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zanim więc przystąpimy do wycięcia drzewa z naszej działki, upewnijmy się, czy spełniliśmy wszystkie obowiązki z tym związane, aby niepotrzebnie nie narazić się na poważne sankcje finansowe.

Tomasz Terlecki

Źródło: www.pzd.pl

 


Strona 5 z 6
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku