Przegląd mediów – dobowy raport z incydentów w rodzinnych ogrodach działkowych

Drukuj

indeks4Krajowa Rada nieustanie monitoruje i śledzi wszelkie doniesienia medialne, których ogrody działkowe stanowią tło tragicznych wydarzeń.

Tylko 7 marca 2018 roku, na łamach mediów krajowych i lokalnych, zostały opublikowane informacje o następujących incydentach:

Poza tragicznymi i kosztownymi zdarzeniami, należy zaznaczyć i wyeksponować pozytywne przykłady, gdzie sprawcy wandalizmów i kradzieży trafili w ręce organów ścigania. W tej kwestii także tylko w ciągu jednego dnia policji i innym organom ścigania udało się:

Zestawienie powyższych danych pokazuje, że niestety, ale w dalszym ciągu na każde pozytywne zdarzenie w kwestii porządku i bezpieczeństwa w ROD przypada więcej niepożądanych, czy wręcz nieakceptowalnych incydentów. Sytuacja sukcesywnie ulega poprawie, ale w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia.

Wobec powyższego Krajowa Rada PZD po raz kolejny apeluje do zarządów ogrodów o częstsze patrolowanie ogrodów i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji funkcjonariuszom policji. Ponadto Krajowa Rada apeluje również bezpośrednio do działkowców, aby o wszelkich podejrzanych zachowania informowali policję i zarządy ogrodów.

Marcin Juszczel

Wydział Prezydialny

KR PZD

Źródło: www.pzd.pl