Sprawy z dyżurów telefonicznych

Email Drukuj PDF

smartphone-3317473 1920 1W zakładacie Prawo Sprawy z dyżurów telefonicznych zamieszczamy odpowiedzi na dwa istotne dla wszystkich działkowców pytania, które zostały zadane podczas ostatniego dyżuru prawników Krajowego Zarządu tj.” 1.W jaki sposób zarząd ROD winien poinformować działkowca o zmianie jego powierzchni działki w wyniku aktualizacji planu zagospodarowania ROD? oraz 2. Czy w tym roku walne zebranie może podjąć uchwałę o możliwości odpracowania zobowiązania związanego z opłatą ogrodową? [LINK]

   

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD dot. specustawy mieszkaniowej

Email Drukuj PDF

mark-41701  340Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie publikuje stanowisko dotyczące specustawy mieszkaniowej  skierowane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz przekazane do wiadomości do Rządowego Centrum Legislacji.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD

 

Spotkanie w WFOŚiGW w Olsztynie - relacja

Email Drukuj PDF

IMG 9240  kopia 2W dniu 29 marca 2018 roku odbyło się spotkanie Pana Jarosława Bogusz - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z Czesławem Wojsław Prezesem Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie w sprawie nawiązania dalszej współpracy z WFOŚiGW w Olsztynie.

Więcej…
 

Spotkanie przedstawicieli Okręgu PZD i Gminy Purda - relacja

Email Drukuj PDF

ZebranieW dniu 27 marca 2018 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Purda, w którym udział wzięli:
1) Piotr Płoski - Wójt Gminy
2) Mirosław Wierzchowski - Zastępca Wójta Gminy
3) Czesław Wojsław - Prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
4) Czesław Laskowski - Sekretarz Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Więcej…
 

Nowy Statut PZD

Email Drukuj PDF

exclamation-point-2427336 1920Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r. Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.

Statut_2017_zarejestrowany_z_przypisami.pdf

 

Źródło: www.pzd.pl

 


Strona 9 z 279
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku