Komunikat KZ PZD z 30.04. 2020 w sprawie zmiany ograniczeń w dostępie do terenów ROD

Email Drukuj PDF

exclamation-38631 1280 1W związku z trwającym stanem epidemii w dalszym ciągu ogromne znaczenie ma ograniczenie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne przedłużenie ograniczeń w  dostępie do terenów. Jednak kierując się uwagami zgłaszanymi z ROD oraz zmianami w przepisach powszechnie obowiązujących, dotychczasowe ograniczenia zostały skorygowane.  Obecnie dostęp do ROD reguluje uchwała nr 107/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w  korzystaniu z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD. Uchwała, do odwołania, przedłuża ograniczenia w zakresie pobytu w ROD do grona działkowców i ich najbliższych.

Więcej…
 

Stanowisko KZ PZD w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych

Email Drukuj PDF

Stan wilgotności gleby IMGWNa terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich. Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie bilansu wodnego kraju, ma daleko idące konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych zajmują ponad 40 tyś. ha powierzchni kraju, zieleń działkowa może stanowić swoisty rezerwuar małej retencji wodnej. Dlatego Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uważa, że w ochronę zasobów wodnych powinni włączyć się wszyscy działkowcy.

Więcej…
 

Komunikat KZ PZD z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie działalności kolegiów prezesów

Email Drukuj PDF

wykrzyknik działalność kolegiówKrajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku zajmował się tematem kolegiów prezesów. Związek od lat przykłada dużą wagę do tworzenia i funkcjonowania kolegiów prezesów, których rola polegająca głównie na reprezentowaniu wspólnych interesów ROD na danym terenie - jest nieoceniona. W kraju funkcjonuje 287 kolegiów prezesów, które obejmują swoim działaniem 2997 ROD w całym kraju

Więcej…
 

Informator działkowca maj 2020

Email Drukuj PDF

SKM 554e20040111100 0001W majowym numerze Informatora „działkowca”:  Apel Krajowego Zarządu z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w czasie epidemii oraz Komunikat Krajowego Zarządu PZD z 3.04.2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD.

Więcej…
 

Zwolnienie od składki na ZUS dla ROD

Email Drukuj PDF

clause-192561 640Rozwiązania antykryzysowe w pewnym zakresie obejmują również ROD. Z analizy dokonanej przez PZD wynika, że większość ROD może uzyskać zwolnienie od składek na ZUS za trzy miesiące. Musi złożyć stosowny wniosek

Więcej…
 

ZAWIESZENIE KONKURSÓW OKRĘGOWYCH

Email Drukuj PDF

info-803717 1280W dniu 24 kwietnia 2020 r. Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie podjął uchwały dotyczące zawieszenia Okręgowych Konkursów Rodzinny Ogród Działkowy roku 2020 oraz Wzorowa Działka Roku 2020. 

Z trecią uchwał można zapoznać się poniżej

Uchwała 2/IV/2020

Uchwała 3/IV/2020

 


Strona 5 z 329
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku