Rejonowa Konferencja Szkoleniowa

Email Drukuj PDF

W dniach 7-9 kwietnia 2010 roku w Olsztynie zorganizowana zostanie Rejonowa Konferencja Szkoleniowa dla Społecznej Służby Instruktorskiej

Szkolenie odbędzie się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykłady prowadzone będą przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną w ogrodzie doświadczalnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. 

Więcej…
 

Obsługa zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD

Email Drukuj PDF

Prezydium OZ powołało 9 zespołów wraz z koordynatorami, odpowiedzialnymi za obsługę zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD.

Więcej…
 

Ustalenie klucza wyborczego delegatów z ROD

Email Drukuj PDF

Prezydium OZ ustaliło klucz wyborczy delegatów z ROD na Okręgowy Zjazd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie, który odbędzie się w 2011 roku.

Więcej…
 

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze

Email Drukuj PDF
Zgodnie z Regulaminem ROD walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze powinny odbyć się do dnia 30 kwietnia 2010 r. (§ 77).
Prosimy o zgłaszanie do biura OZ (telefonicznie lub listownie) terminów zebrań z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Druki związane z zebraniem są do pobrania w dziale "Druki do pobrania".
 

Aktualna sytuacja w związku

Email Drukuj PDF
Olsztyn, dnia 06.01.2010 r.
Najważniejsze wydarzenia i zadania Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2009 r.


Zebrania Sprawozdawcze w ROD.
Zgodnie ze Statutem PZD i Regulaminem ROD w ustawowym terminie odbyło się 176 zebrań sprawozdawczych w tym 4 konferencje delegatów. Nie odbyło się tylko 1 zebranie (choroba Prezesa Ogrodu).W pierwszym terminie odbyło się 10 zebrań. Wszystkie zostały obsłużone przez członków Okręgowego Zarządu, pracowników biura i członków komisji statutowych. Średnia frekwencja 25-30%. Zmiany prezesów nastąpiły w 10 ogrodach. Powtórzone zostały 3 zebrania.
Wiodącymi tematami były:
  • Sytuacja Związku wynikająca z projektu ustawy uwłaszczeniowej PiS,
  • Remonty i inwestycje w ROD,
  • Wysokość opłat na rzecz ogrodu,
  • Bezpieczeństwo i kradzieże w ogrodach.
Zebrania zostały dobrze przeprowadzone i uzgodnione z Okręgowym Zarządem. Wpływ na to miały spotkania z Prezesami, Zarządami i wypracowanie wspólnej metody i sposobu ich organizacji. Bardzo przydatne były materiały opracowane przez Krajowa Radę.
Więcej…
 

Sposoby i terminy składania sprawozdań finansowych ROD za 2009 rok do OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD

Email Drukuj PDF
1) osobiście w terminie bez zgłoszenia przyjazdu

Olsztyn 15-19.03.2010 (poniedziałek - piątek)
godz. 730-1530
miejsce: biuro OZ w Olsztynie
Ełk        26-27.03.2010 (piątek - sobota)
piątek od godz. 800 do soboty godz. 1230
miejsce: Hotel Villa Eden, ul. Armii Krajowej 19A

2) osobiście po uzgodnieniu dokładnego terminu - pozostałe dni

poniedziałek - piątek w godz. 730-1530
miejsce: biuro OZ w Olsztynie

3) za pośrednictwem poczty – przyjęcie bilansu zostanie potwierdzone pocztą (należy podać adres do korespondencji)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne sprawozdania finansowe wraz z protokołem Ogrodowej Komisji Rewizyjnej, stwierdzającym czy sprawozdanie finansowe kwalifikuje się do przyjęcia oraz uchwałą zatwierdzającą Walnego Zebrania.
Bilanse z Ogrodów, w których nie odbyły się Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w terminie wyznaczonym do składania sprawozdań finansowych wyjątkowo będą przyjmowane bez uchwały. Sprawozdania te będą traktowane jako przyjęte warunkowo. Uchwałę zatwierdzającą należy dostarczyć do OZ PZD niezwłocznie po odbytym Zebraniu.

* Preliminarz finansowy wraz z uchwałą Walnego Zebrania zatwierdzającą należy dostarczyć niezwłocznie po odbytym Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
 


Strona 294 z 295
Reklama

 

katalog-okladka-internetokladka-cebulowe-internet


Witamy w naszym serwisie internetowym! Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie obejmuje swoim zasięgiem:

  • 166 Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  • 38.176 działek,
  • 1.701,2269 ha - powierzchnia użytkowana Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Stan na dzień 10. października 2017 roku